Handige links met veel informatie:

Rijkswaterstaat

Vaarweginformatie Waterinfo Getijden Parksluis

Provincie Zuid-Holland

Vaarwegen

Gemeente Rotterdam

Bruggen & sluizen

 

Vaarroutes

 


Route naar de Nieuwe Maas


Vanaf het Schie-Schiekanaal vaart u de Delfhavense Schie op in de richting van het centrum van Rotterdam. Op de Delfhavense Schie passeert u meerdere (beweegbare) bruggen: de Nieuwe Spoorbrug, H 6,80m, de Beukelsbrug, H 5,40m bij het vaste gedeelte, H 5,50m bij het beweegbare gedeelte, de Mathenesserbrug, H 4,00m, de Lage Erfbrug, H 3,25m westzijde, H 3,55m oostzijde.  Na het passeren van de Lage Erfbrug vaart u de Coolhaven in. Vervolgens passeert u de Pieter de Hooghbrug, H 4,50m, en komt u bij de Parksluizen. Over de Grote Parksluis liggen twee beweegbare bruggen, over de Kleine Parksluis vaste bruggen, buitenhoofd H NAP + 4,25m, binnenhoofd H KP + 3,75m. Als u zich meldt bij de sluiswachter (VHF 22) kunt u meteen uw hoogte doorgeven. De sluiswachter weet dan via welke sluis u geschut gaat worden. Na de Parksluizen komt u uit in de Parkhaven en vaart u de Nieuwe Maas op.

Marifoon Parksluizen: kanaal 22, ook voor de bruggen.

Parksluizen:  010 – 436 54 05 (ook voor Pieter de Hooghbrug en Nieuwe Spoorbrug)
Lage Erfbrug:  010 – 477 00 47
Mathenesserbrug: 010 – 477 06 37 (ook voor Beukelsbrug)

Voor de bedieningstijden van de sluizen en de bruggen kunt u de Wateralmanak deel 2 van de ANWB raadplegen, onder Rotterdam, doorvaartroute A.


 


Route naar Leiden


Vanaf het Schie-Schiekanaal vaart u de Delfhavense Schie op in de richting van Delft. Op de Delfhavense Schie passeert u de volgende bruggen: de Giessenbrug, H 5.40m geen bediening, de Spaanse Brug, H 3,85m en de Hoge Brug H 2,35m, beide bediend. Hier vaart u de Delftse Schie op. Over de Delftse Schie liggen meerdere beweegbare bruggen: de Doenkadebrug, H 7,00m,  de Kandelaarsbrug, H 4,15m, de Kruithuisbrug, H 5,40m, de Abtswoudsebrug, H 1,40m; deze drie bruggen worden bediend vanaf de Bedieningscentrale Leidschendam. Aan het einde van de Delftse Schie vaart u het Rijn-Schiekanaal op. In Delft passeert u meerdere beweegbare bruggen, de laagste hiervan is H 1,30m, die allemaal bediend worden vanuit de Bedieningscentrale Leidschendam, met uitzondering van de Sint Sebastiaansbrug, H 4,50m welke u via de marifoon kunt oproepen. Na Delft komt u bij de Fietsbrug, H 3,00m, ook bediend vanuit de Centrale Leidschendam. Vervolgens passeert u twee vaste bruggen: de Nieuwe Spoorbrug, H 5,60m en de Rijksweg, H 5,60m.
Bij Voorburg passeert u eerst de Hoornbrug, H 4,10m, waarna een serie beweegbare bruggen volgt, de laagste hiervan is H 2,30m; al deze bruggen worden vanuit de Centrale Leidschendam bediend.
Na Voorburg komt u onder de vaste Spoorburg, H 5,60m door, waarna de Sytewendebrug, H 2,50m, volgt, ook bediend vanuit de Centrale Leidschendam. U komt nu bij de sluis van Leidschendam. Na de sluis komt u bij Voorschoten langs twee bruggen, de Overhaalbrug, H 2,60m, en de Vlietlandbrug,  H 2,70m, beide bediend vanuit Bedieningscentrale De Waard Leiden, via de marifoon op te roepen.
In Leiden vaart u de Oude Rijn op.

Voor brugbediening Delfhavense Schie marifoon kanaal 22.
Voor brug- en sluisbediening op de Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal marifoon kanaal 18, bedieningscentrale Leidschendam.
Bedieningscentrale de Waard  marifoon kanaal 22.

Spaanse Brug: 010 – 415 32 47 (ook voor de Hoge Brug en Doenkadebrug)
Bedieningscentrale Leidschendam: 070 – 320 70 71

Voor de bedieningstijden van de sluis en de bruggen kunt u de Wateralmanak deel 2 van de ANWB raadplegen, onder achtereenvolgens Rotterdam, doorvaartroute A, Delftse Schie en het Rijn-Schiekanaal.


 


Route naar de Rottemeren


Vanuit de haven vaart u stuurboord uit het Schie-Schiekanaal op. U passeert eerst de vaste Blijdorpse bruggen, H 3,75m en vaart u vervolgens het Noorderkanaal op. Over het Noorderkanaal liggen enkele vaste bruggen waarvan de laagste H 2,40m is. U komt uit bij de Bergsluis; er kunnen hier wachttijden zijn, de sluiswachter bedient ook meerdere bruggen.  Na de Bergsluis passeert u nog twee vaste bruggen, H 2,40m, en komt u bij de Rotte. Hier gaat u bakboord uit de Rotte op (rechtdoor kunt u de Kralingse Plas bereiken). U gaat hier onder het spoorwegviaduct, H 2,90m en de Philips Willembrug, H 2,45m door. Na het passeren aan bakboord van de sluizen naar de Bergse Plassen komt u bij de Prinses Irenebrug, in gesloten toestand H 1,30m, geopend H 2,90m. U dient zich één uur tevoren aan te melden. Ook hier kan oponthoud ontstaan omdat de brugwachter ook meerdere bruggen bedient. Verder over de Rotte liggen nog enkele vaste bruggen, H 2,50 m. Tussen Bleiswijk en Zevenhuizen verbreedt de Rotte zich dan tot de Rottemeren.

Bergsluis: 010 – 466 09 29.
Prinses Irenebrug: 06 – 13 903 336.

Voor de bedieningstijden van de sluis en de brug kunt u de Wateralmanak deel 2 van de ANWB raadplegen, onder achtereenvolgens Rotterdam, doorvaartroute B, doorvaartroute C en de Rotte.