Tarieven voor leden

Tarieven voor leden van W.S.V. Blijdorp


Inschrijfgeld kandidaat-leden                         €  400,00  éénmalig

Contributie leden vanaf 18 jaar                      €  186,90  per kalenderjaar
Contributie jeugdleden tot 18 jaar                 €    90,00  per kalenderjaar
Donateurschap                                                 €    36,50  per kalenderjaar

Liggeld schepen                                               €      9,32  per m2 incl. BTW per kalenderjaar
Minimale rekeneenheid 20m2

Borg sleutel toegangshek                               €   50,00
NB sleutels blijven eigendom van WSV Blijdorp

Clubvaan                                                            €     6,00
Aan kandidaat-leden wordt éénmalig een clubvaan uitgereikt.


tarieven 2021