Vooraankondiging: Algemene Ledenvergadering 2020 WSV Blijdorp


Aan alle Leden & Donateurs,

Afgelopen maanden hebben diverse scenario’s de revue gepasseerd om de jaarvergadering te kunnen organiseren. We leven in een tijd waarin het Covid-19 virus er voor zorgt dat het niet mogelijk is om met een grote groep mensen bij elkaar te komen. Het is dan ook onontkoombaar de jaarvergadering in digitale vorm te organiseren.

Het bestuur is zich er bewust van dat digitaal vergaderen niet voor iedereen even gemakkelijk zal zijn maar door gebruik te maken van een laagdrempelig platform hoopt zij dit toch goed toegankelijk te maken. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie, noteer de datum alvast in uw agenda.

De Algemene Ledenvergadering 2020 (van oorspronkelijk 27 maart 2020) zal worden gehouden op:
vrijdag 18 december 2020 om 20.00 uur

Het bestuur