Update Corona 29 april 2020

Beste leden en donateurs,

Op 28 april 2020 heeft het bestuur een update van de maatregelen aan u medegedeeld.

Inmiddels is, voor ons geheel onverwacht, een nieuwe Noodverordening afgekondigd door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, onderaan dit bericht treft u een Hyperlink aan naar de nieuwe Noodverordening.

De nieuwe Noodverordening van 29 april 2020 is per direct ingegaan en staat onder andere het recreatief verblijf op jachthavens weer toe.

Echter wel beperkt tussen 07:00 uur en 22:00 uur.

Onder recreatief verblijf op de jachthaven zien wij ook het onderhoud aan onze schepen en het in en uitvaren van de jachthaven.

Overnachten is nog steeds niet toegestaan en het clubhuis en sanitaire voorzieningen blijven gesloten.

Onderstaand een stuk tekst uit de nieuwe Noodverordening:

Vanaf 29 april 2020 geldt een nieuwe noodverordening in de regio Rotterdam-Rijnmond. Deze noodverordening vervangt de versie van 30 maart. Met de nieuwe regels wordt invulling gegeven aan de al eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen. De noodverordening is nodig om te zorgen dat de maatregelen om het coronavirus te beperken ook gehandhaafd kunnen worden.

Wat is veranderd?

De belangrijkste veranderingen op een rij:

  • Kinderen t/m 12 jaar mogen weer georganiseerd sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging.
  • Kinderen van 13 t/m 18 jaar mogen weer georganiseerd sporten en bewegen onder begeleiding van een professional of sportvereniging, indien zij 1,5 meter afstand van elkaar houden.
  • Evenementen zijn afgelast tot 1 september.
  • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer open.
  • Dagverblijf van 07.00 – 22.00 uur op recreatieparken, campings, strandhuisjes en in de jachthavens is weer toegestaan. Overnachten blijft vooralsnog verboden.

Wat is niet veranderd?

De belangrijkste maatregelen die ongewijzigd blijven zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Voel je je niet lekker? Moet je hoesten, niesen of heb je koorts? Blijf dan altijd thuis.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Gedeelde sanitaire voorzieningen op recreatie- en vakantieparken blijven gesloten.
  • Het uitoefenen van contactberoepen blijft tot 20 mei niet toegestaan.

Bekijk  hier de hele noodverordening.

Let wel goed op dat alle andere beperkende maatregelen inclusief de boetes die daar op staan nog gewoon in tact blijven, houd u daar dan ook strikt aan.

Het bestuur heeft een noodplan voor het afhellingen uitgewerkt, dit plan wordt nu getoetst op de mogelijkheden die de nieuwe Noodverordening biedt en aan het bevoegd gezag voorgelegd.

Als dit plan goedgekeurd wordt dan zullen per helling een beperkt aantal, door het bestuur geselecteerde, leden mogen werken. Alle andere leden blijven dan thuis of blijven op hun schip, er mag op een afstand van 20 meter niemand bij de hellingploegen in de buurt komen, de eigenaren van de schepen die te water gaan zullen uiteraard gevraagd worden aanwezig te zijn.

Over het alternatieve hellingplan wordt u later geïnformeerd.

Omdat het afhellingen nu dus hopelijk op korte termijn lijkt plaats te gaan vinden verzoeken wij dringend aan de leden met schepen op de wal om hun schip op korte termijn hellingklaar te maken, hierbij geldt de regel dat schilderen voor schuren gaat.

Het bestuur is blij u dit bericht te kunnen sturen echter houd u aan alle andere nog steeds geldige maatregelen.

https://vr-rr.nl/actueel/@56957/nieuwe/

De voorzitter