Update Corona 07 mei 2020

Beste leden en donateurs,

Aanvullend op de bestuursmededeling van 29 april 2020, kunnen wij u weer goed nieuws brengen.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond staat het overnachten voor onze leden vanaf zaterdag 9 mei weer toe.
Het clubhuis en het sanitair blijven voorlopig nog wel afgesloten, het bestuur werkt aan een 1,5 meter-oplossing voor het clubhuis en het sanitair.
Voor de leden van de hellingploegen wordt in geval van nood een uitzondering op de regels van het sanitair gemaakt, alleen na afstemming met een bestuurslid.
Voor de werking van de vereniging, op de wal en in het water, binnen de 1,5 meter maatschappij en binnen de dan steeds geldende voorwaarden wordt door het bestuur ook een plan met voorwaarden opgesteld.

Met inachtname van de huidige maatregelen heeft het bestuur een verzoek aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gedaan om af te hellingen.
De veiligheidsregio heeft hier positief op gereageerd.
Het bestuur heeft daarna met de Havenmeester en de hellingbazen plannen gemaakt per helling om af te gaan hellingen, deze plannen bestaan in hoofdlijnen uit het volgende:
 • Per helling mogen maximaal 15 leden aanwezig zijn, ongeveer 10 leden zijn actief aan het werk per helling.
 • Per helling zal tijdens het hellingen een bestuurslid aanwezig zijn die namens de vereniging de verantwoording draagt voor de veiligheid en de uitvoering:
  • Schielaan, Frits de Haas
  • Piet Heyn plein, Marcel van Schaijik
  • Kolklaan, Roald de Jong
  • De algehele verantwoordelijkheid van het afhellingen ligt bij de Havenmeester Ton van Os.
 • Het afhellingen start op zaterdag 16 mei en we hopen op zondag 17 mei af te ronden.
 • De hellingbazen stellen zelf de teams samen waarmee we op 16 en 17 mei gaan afhellingen, wordt u niet opgeroepen, blijf dan thuis of blijf op uw schip tijdens het afhellingen.
 • Leden die niet tot de hellingploegen behoren, moeten ten minste 20 meter bij de hellingen vandaan blijven en mogen zich niet met het afhellingen bemoeien.
 • Leden waarvan hun schip te water gaat, worden tenminste 1 uur voorafgaand aan het tewaterlaten op hun mobiele telefoon gebeld en deze leden moeten bij het afhellingen van hun schip aanwezig zijn, is het lid niet op tijd aanwezig dan blijft het schip op de wal, eventueel wordt het schip dan wel verplaatst om verder afhellingen mogelijk te maken.
 • De leden van de schepen die te water gaan dienen er voor te zorgen dat de motor kan werken zodat het schip zelfstandig naar de box kan varen, dit is geen verzoek maar een voorwaarde. Mocht het om dringende redenen niet mogelijk zijn de motor te gebruiken, dan dient het lid per direct contact met de Havenmeester op te nemen.
 • Bij het in bedrijf stellen van de motor dienen de leden er nadrukkelijk op te letten dat er geen koelvloeistof of antivries in het gras komt. Het bestuur weet welk schip waar op de wal staat, als later blijkt dat het gras daar ernstig afsterft, wordt het lid voor dit milieudelict aansprakelijk gesteld.
 • De leden die onderdeel uitmaken van de hellingteams dienen zelf voor hun lunch te zorgen, vanuit de vereniging worden geen soep en broodjes verstrekt.
 • De vereniging zorgt wel voor koffie voor de hellingteams, de koffie wordt vertrekt binnen de Corona voorwaarden.

Hoe gaat het afhellingen dan plaatsvinden?:

 • Het hellingplan voorziet er in dat de leden die onderdeel uitmaken van de hellingteams altijd tenminste 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven.
 • Voor het plaatsen en verwijderen van de steunpalen is een manier bedacht dat de leden ook hier 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven.
 • Voor het verplaatsen van de hellingwagens over de terreinen wordt gebruik gemaakt van de hoofdlieren, eventueel worden de kabels verlengd. Waar nodig zijn extra palen met katrollen rondom de hellingen aangebracht. Bij het verplaatsen van lichte schepen kan gekozen worden om de hellingwagen met schip met de hand te verplaatsen, dit is ter beoordeling van de hellingbaas.
 • Als de hellingwagen op de helling klaarstaat om naar het water verplaatst te worden dan wordt dit als volgt uitgevoerd:
  • Schielaan en Kolklaan, met menskracht
  • PH-plein met een aparte lier. Naast de hoofdlier wordt een aparte lier geplaatst en aan de waterkant is een paal in de grond geslagen waar een katrol aan komt, zo wordt de hellingwagen met schip er op naar het water getrokken zonder dat er mensen aan te pas komen. Het kan zijn dat ter ondersteuning mensen mee helpen aan de hellingwagen. De liermachinist van de extra lier staat met een verlengkabel naast de liermachinist van de hoofdlier, belangrijk voor de communicatie.
 • Schragen en stophout. In principe blijft alles op 16 en 17 mei op het terrein achter. De weken na het hellingen worden ploegen samengesteld die de kleine/lichte schragen naar de berging verplaatsen.Voor de grote/zware schragen wordt een machine gehuurd die dit materieel zelfstandig op kan pakken en naar de bergingen kan rijden en daar plaatsen.

Testen of het allemaal wel zo werkt:

 • Zaterdag 9 mei worden bij de Schielaan twee schepen te water gelaten met een klein team, we gaan dan vooral het verplaatsen van de schepen met de extra lier testen, die daarna bij het PH-Plein ingezet gaat worden.
 • Maandag 11 mei wordt, met een klein team, 1 schip bij het PH-Plein te water gelaten, om daar het geheel te testen.
Met het bovenstaande hoopt het bestuur met de hellingbazen een veilige en Corona vrije manier uitgewerkt te hebben waarmee we af kunnen hellingen, zonder iemand in gevaar te brengen.

 

Het bestuurslid dat ter plaatse toezicht houdt heeft vergaande bevoegdheden en mag alles beslissen dat nodig is om het hellingen voortgang te bieden, de veiligheid in acht te nemen en de corona maatregelen te respecteren.
Op het niet nakomen van de maatregelen en het niet opvolgen van de aanwijzingen van de bestuursleden staan sancties die gelijk staan aan het niet nakomen van de verplichtingen als lid.
 1. Eerste waarschuwing
 2. Tweede waarschuwing met boete
 3. Derde waarschuwing met grote boete
 4. Royement
Wij rekenen op uw aller medewerking, het goede verstand en blijf bij de hellingploegen uit de buurt als u daar niet hoef te zijn.

 

Het bestuur