Winterberging, Algemene Ledenvergadering 2020 en het Clubhuis

Aan alle leden & donateurs,

COVID-19 heeft ons al meer dan een halfjaar in zijn ijzeren greep en na de vakanties lijkt het niet echt de goede kant op te gaan.

Hoe de besmettingen en de maatregelen van de overheid elkaar op gaan volgen is eenvoudig weg niet te voorspellen, evenzo is het niet te voorspellen hoe lang het duurt voor we weer terug kunnen naar een min of meer normale maatschappij.

Winterberging

Afgelopen winter hebben we het best lastig gehad met de schepen in de winterberging en het opvolgen van de elkaar afwisselende maatregelen, het afhellingen is dan gelukt maar wel op een bijzondere wijze.

Het zomerseizoen daarentegen is met de maatregelen naar onze beleving best goed verlopen, zowel bij ons als bij de andere jachthavens waar we te gast waren.

Om herhaling van problemen met de winterberging te voorkomen en het hellingen met kleine ploegen eveneens te voorkomen heeft het bestuur unaniem besloten om het ophellingen en de winterberging op de wal de komende winter niet door te laten gaan.

Dit betekent dat in principe alle schepen in het water blijven liggen.

U kunt in het water tijdens de winterperiode best behoorlijk wat onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, het bestuur verwijst hiervoor naar het Havenregelement in de bijlage en in het bijzonder Hoofdstuk 2.8.

Heeft u vragen wat in het water de komende winter allemaal mag en wat niet mag en vindt u de antwoorden niet in het reglement dan kunt u contact opnemen met de Havenmeester.

Indien leden vinden dat zij om zeer dringende redenen toch de komende winter op de wal moeten verblijven dan kunnen deze leden een verzoek, met de dringende redenen omkleed, bij het bestuur indienen via het Secretariaat.

Het bestuur geeft alvast op voorhand mee dat onderhoud geen reden kan zijn.

 

Algemene Ledenvergadering 2020

Reglementair maar ook wettelijk zijn wij verplicht om de ALV van 2020 voor 1 november 2020 plaats te laten vinden.

Het bestuur heeft in een aantal vergaderingen geprobeerd wat het betekent om via Internet te vergaderen. Dit is in de zakelijke wereld heel normaal geworden, maar een ALV op die manier is een andere ding.

Wij zijn op zoek naar een ruime locatie waar wij binnen live de ALV kunnen houden, het bestuur zoekt hiervoor een ruime locatie, dit mag van alles zijn zolang het maar binnen is en de leden voldoende afstand kunnen houden. Wij kunnen zelf in stoelen voorzien.

Indien onder de leden ideeën bestaan dan vernemen wij dat graag snel, uiteraard moeten de kosten wel laag blijven, een hotel of de Diergaarde hebben wij zelf al onderzocht maar kost te veel geld.

Indien wij voor 1 oktober geen locatie hebben dan gaan wij de ALV alsnog via Internet voorbereiden en houden.

Clubhuis

Het clubhuis mag conform de huidige maatregelen gewoon open, mits iedereen zich ook echt aan die maatregelen houdt!!

Met het winterseizoen gaat het Clubhuis dan ook weer gewoon open, bij de ingang en binnen zullen maatregelen zichtbaar zijn waar iedereen zich aan dient te houden. Voor activiteiten zoals klaverjassen, sluitingsavond, Sinterklaas, Kerst etc. blijft het Clubhuis vooralsnog gesloten.

Het bestuur gaat geen actief toezicht houden, het is aan de leden zelf om invulling aan de maatregelen te geven en elkaar hierop aan te spreken.

Als blijkt dat de maatregelen niet goed opgevolgd worden dan zal het Clubhuis per direct worden gesloten en tot nader order gesloten blijven.

Handhaving van de gemeenten Rotterdam bevindt zich tegenover de jachthaven waardoor wij het risico op grote boetes (€4.000,00) moeten voorkomen.

Het bestuur