Factuur 2021


Beste leden en donateurs,

De facturen voor het liggeld en het lidmaatschap 2021 zijn in de maak en worden binnenkort verzonden. Het verzenden gaat nu voor de eerste keer per e-mail. U kunt de betaling op dezelfde wijze voldoen als voorheen.
Zoals op de ALV op 17 december 2020 aangekondigd wordt de jaarlijkse indexering op de kosten voor 2021 niet toegepast, u betaalt dus hetzelfde als in 2020. De reden dat we dit nu doen ligt in het feit dat de gemeente ons een subsidie verstrekt heeft voor gederfde kosten door de pandemie, we gebruiken dit geld onder andere door de verhoging dit jaar uit te financieren. Indien u de factuur toch in hardcopy wenst te ontvangen dan kunt u contact met een van de Penningmeesters opnemen.

Het bestuur.