Corona Virus Update – 17 April 2020

Beste leden en donateurs,

Wij hebben u in de bestuursmededeling van 11 april 2020 geïnformeerd over het vermeende aanvullende beleid van de gemeente Rotterdam omtrent toegang en verblijf, inclusief onderhoudswerkzaamheden, op de jachthaven alsmede het recreëren en varen.

Omdat in de media meerdere berichten circuleerden hebben wij op 13 april 2020 een brief naar de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gestuurd om opheldering te krijgen over de onduidelijkheden.

Onderstaand treft u onze brief (via hun Website) aan de Veiligheidsregio Rotterdam aan en daaronder het antwoord van de Veiligheidsregio.

Wij zullen nu de persconferentie van 21 april 2020 verder afwachten om te bezien of dat na 28 april 2020 meer ruimte voor de vereniging gaat geven.

De voorzitter


Brief aan de Veiligheidsregio Rotterdam 

Onderwerp
Onduidelijke berichtgeving aangaande afsluiting jachthavens

Bericht
Beste,
Mijn naam is xxxxAVGxxx en ik ben de voorzitter van Watersportvereniging Blijdorp in Rotterdam-Noord, nabij het Kleinpolderplein en tegenover de ingang van de Diergaarde.
In de noodmaatregel en alle officiële mededelingen hierna (actueel is die van 9 april 2020) geeft u nergens aan dat leden van watersportverenigingen niet naar hun jachten mogen om onderhoud uit te voeren.
Wij hebben al uw maatregelen en die van de landelijke overheid en het RIVM naar onze leden gecommuniceerd en het clubhuis en sanitair afgesloten. Leden en gasten mogen niet op hun jachten overnachten.
Voor de Pasen is op de Website rotterdam.nl een bericht geplaatst dat niet overeenkomt met uw beleid, zie:https://www.rotterdam.nl/nieuws/pleziervaart-ligt-stil/

Kunt aangeven waar de bron van dit bericht ligt en of wij hieraan moeten voldoen?

Wij gaan er van uit dat de landelijke overheid incl. RIVM, de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond of de Burgemeester maatregelen af kan kondigen, het betwiste bericht pas ons inziens niet in deze beleidsladder.

Graag uw reactie.

M.vr.gr.
Voorzitter Watersportvereniging Blijdorp
www.wsvblijdorp.nl
voorzitter@wsvblijdorp.nl

Reactie Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Dank voor uw mail.

Allereerst de complimenten met uw inzet om de maatregelen rondom Corona te implementeren binnen uw vereniging.

Zoals u kunt begrijpen is het de afgelopen weken voor iedereen zoeken geweest om de juiste context van de maatregelen te vertalen en daar onze organisaties ook in te equiperen.

Dit kan mogelijk geleid hebben tot verschillende inzichten, ook omdat deze door juristen vertaald moest worden.

De lijn waar alle recreatiegebieden en jachthavens, waar nachtverblijf mogelijk is gesloten dienen te zijn, loopt zolang de noodverordening van kracht is. Vooralsnog betekent dit dat deze maatregelen zeker tot 28 april van kracht blijven.

Dit in combinatie met de landelijke oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven blijft die ook tot 28 april van kracht blijft. Om deze lijn te ondersteunen en eenduidigheid in handhaving te creëren gaan we geen uitzonderingen hierop maken.

Natuurlijk begrijpen wij dat dit ongemak oplevert voor uw leden, echter vraagt deze periode om begrip en solidariteit van alle mensen. Dit om de periode van de maatregelen voor heel Nederland zo kort mogelijk te houden.

Alleen hoognodig onderhoud aan schepen is toegestaan. Echter bent u als watersportvereniging aansprakelijk voor het beheer van dergelijk onderhoud. Dit onderhoud dient dus strikt noodzakelijk te zijn en ook hierbij dient u 1,5 meter te waarborgen en groepsvorming te voorkomen.

En groepsvorming kan ook onbedoeld optreden in de zin van meerdere leden op uw vereniging op een steiger of gedeelte van de haven.

De noodverordening en de meest gestelde vragen hierover staan op rijnmondveilig.nl

Dank voor uw begrip en medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Actiecentrum Bevolkingszorg
Deze mail is afkomstig vanuit het Actiecentrum Bevolkingszorg in het ROT (WPC 20.23).
Het Actiecentrum is de link naar de gemeente(n) tijdens een GRIP situatie en staat onder leiding van de Algemeen Commandant Bevolkingszorg als lid van het ROT

Het Actiecentrum is tijdens een crisis te bereiken op de volgende nummers:
088-8779749
088-8779750
088-8779751
088-8779752