Corona Virus Update – 01 April 2020

Beste leden en donateurs

In aanvulling op het bestuursbericht van 17 maart 2020 over de maatregelen van het bestuur i.v.m. Corona virus, volgt hier een aanvulling.

De Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond heeft een Noodmaatregel afgekondigd en aanvullend daarop op 30 maart 2020 een aantal besluiten genomen, die per direct ingaan:

  1. Alle jachthavens in de regio dienen hun toiletvoorzieningen te sluiten, onze toiletten worden dus afgesloten.
  2. Wij mogen geen gasten ontvangen in de jachthaven die op hun schip willen overnachten.
  3. De eigen leden mogen, in de jachthaven, niet meer op hun schip overnachten. Dit geldt zowel in het water als ook op de wal.

Het hellingen blijft uitgesteld tot na 28 april 2020 meer bekend is over het afschalen van de maatregelen.
Het bestuur blijft nadenken over alternatieve plannen om toch te hellingen, dit is echter wel heel lastig.

Verder blijven alle andere maatregelen uit de eerdere mededelingen van kracht en uiteraard alle maatregelen die de overheden af hebben gekondigd.

Onderstaand enkele belangrijke Websites:

De voorzitter