Bestuursmededeling 1 oktober

Beste leden en donateurs,

Na de vorige mededeling van het bestuur over de Corona maatregelen van 11 september jl. nu alweer een volgende mededeling.

Op 28 september heeft de regering aanvullende maatregelen genomen, u kunt deze maatregelen terugvinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen

Clubhuis

Een maatregel die ons direct treft is het sluiten van Sportkantines waar ons clubhuis ook onder valt, met ingang van 29 september 18:00 uur is het clubhuis dan ook tot nader order gesloten. Het sanitair blijft wel open onder de geldende maatregelen.

Werkploegen

De werkploegen die volgens het rooster opgeroepen worden zijn min of meer vergelijkbaar met de hellingploegen. Omdat we het hellingen en de winterberging afgelast hebben vindt het bestuur dat de ingeroosterde werkploegen ook niet opgeroepen moeten worden, het is immers niet noodzakelijk. Dit betekent wel dat de haven in onderhoud de komende tijd achteruit zal gaan en dat we zodra het weer kan het achterstallig onderhoud in zullen gaan halen.

Specialistische werkzaamheden

Sommige werkzaamheden zijn specialistische werkzaamheden die niet door de ingeroosterde werkploegen uitgevoerd worden. Denk hierbij aan werkzaamheden aan de elektriciteit, riolering enzovoort.
Voor deze werkzaamheden worden leden opgeroepen die hier specialist in zijn. Deze werkzaamheden gaan wel gewoon door, uiteraard onder alle geldende maatregelen en slechts met enkele mensen tezamen.

Algemene Ledenvergadering

Bijeenkomen in het clubhuis is i.v.m. de maatregelen niet realistisch.
Het bestuur heeft geprobeerd om de ALV online met TEAMS of ZOOM voor te bereiden echter is gebleken dat dit niet eenvoudig te realiseren is.
Wij hebben recent contact opgenomen met theater “in de Lugt” in Overschie om de ALV op 23 oktober 2020 daar te houden. Helaas geven de maatregelen die op 29 september 2020 ingegaan zijn maar aan maximaal 30 mensen binnen ruimte om te vergaderen. Wij kunnen de ALV dus ook hier onder de huidige maatregelen niet houden.
Wanneer en hoe we nu wel de ALV gaan houden is nog niet bekend, als de huidige maatregelen lang gaan duren of verder aangescherpt worden zullen we opnieuw overwegen om de ALV online te gaan houden.

Bestuursvergaderingen

Het bestuur is na het zomerreces haar maandelijkse bestuursvergaderingen weer in het clubhuis gaan houden, met de nieuwe maatregelen zullen wij de bestuursvergaderingen weer online via TEAMS gaan houden.
Leden die van het spreekrecht op de bestuursvergaderingen gebruik willen maken kunnen dit vooraf melden bij de secretaris.
Bestuursvergaderingen vinden in principe plaats op iedere eerste dinsdag van de maand om 20:00 uur.

Wateroverlast rondom en in het clubhuis

Tijdens zware en langdurige regenbuien stroomt regenwater vanuit de straat ons terrein op en komt vuil rioolwater via de afvoeren en de toiletten in de sanitaire ruimte. Dit heeft inmiddels behoorlijk schade aangericht. Onder leiding van de teamleider van de Schie zijn terugslagkleppen geplaatst in het rioolsysteem zodat er geen vuil water meer terug kan stromen en zijn putten geplaatst die het water dat uit de straat naar binnen stroomt afvoeren naar de haven.

Elektriciteit Schiepier

Onder leiding van onze elektraspecialist zijn de stroompunten op de Schiepier allemaal vervangen en er zijn twee nieuwe stroomverdeelkasten geplaatst.

Explosie waarbij een lid en zijn zoon gewond raakten

De schrik zit er bij ons allemaal nog goed in sinds de explosie bij de Kolklaan waarbij een lid en zijn zoontje gewond raakten. We zijn inmiddels een paar maanden verder en herstelt ons lid wonderlijk goed van zijn ernstige brandwonden. Zijn zoontje raakte gelukkig maar licht gewond en was snel hersteld. De schrik zal er bij beiden nog goed inzitten.
Een aantal aanwezige leden en een gast hebben zeer kordaat gehandeld en mede door hun inzet is groter leed en schade voorkomen, het bestuur dankt deze leden en de gast.
Het bestuur gaat een evaluatie bijeenkomst beleggen, uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen waar het slachtoffer, de behulpzame leden en de gast voor uitgenodigd worden.

Het bestuur