Bericht Gemeente Rotterdam

Beste watersporter,

Hierbij wil ik u informeren dat de A021 Prinses Irenebrug in de Rotte van donderdag 12 december 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019 wordt gestremd voor pleziervaart.

De gemeente Rotterdam laat in genoemde periode steenbestorting aanbrengen onder de brug. Om de overlast tot een minimum te beperken is er voor gekozen om het werk uit te voeren buiten het vaarseizoen

Via gele tekstborden langs diverse vaarwegen wordt plezier- en andere scheepvaart attent gemaakt op de stremming.

Met vriendelijke groet,

Werkvoorbereider
Gemeente Rotterdam
Uitvoering Werken
Team Technische Dienst Natte Infra

Zie ook: https://sites.google.com/site/brugsluisrivier/recreatievewateren/prinsesirenebrug